VÄRT-hållbarhet-göteborg
Hållbar-teambuilding-göteborg

VÄRT gör många saker;
allt från teambuilding och föreläsningar till produktutveckling och projekt som systemförändrar.

Vi hjälper dig kartlägga den komplexa världen av hållbarhet.

Det som gör oss unika är att vi använder mat som ett verktyg för att koppla dig till dagens frågor. Detta gör vi genom matlaboratorier där vi utforskar toppmodern matteknik och problematiserar framtidens mat.

Inte inom livsmedelssektorn? Inga problem. Faktum är att de flesta av våra kunder kommer från andra sektorer, och vi är stolta över att kunna hjälpa alla typer av företag med sitt hållbarhetsarbete.

Oavsett om du kommer till oss med ett problem eller bara vill veta mer så erbjuder vi kunskap och handfasta lösningar inom allt som rör hållbarhet.

VÄRT då

VÄRT grundades 2018 i Göteborg med övertygelsen att de utmaningar som framtiden innebär behöver övervinnas med insiktsfull kunskap om hållbarhet. Vi försökte desperat hantera 'svinn' från ett antal grossister, men snart insåg vi att vi behövde sluta hantera matsvinn och istället börja lösa problemet kring matsvinn och hela matsystemet.

mataktivitet-hållbarhet-göteborg
Inspirationsföreläsning-hållbarhet

VÄRT vision

VÄRT - namnet understryker vårt åtagande att skapa social, kulturell och ekonomisk betydelse.
Vår vision är ett samhälle utan svinn, en företagskultur som tar cirkulärt ansvar och en välinformerad konsument som är rustad att delta i debatten och agera därefter.

VÄRT idag

Vi samarbetar med alla typer av företag, institutioner och organisationer där vi använder mat som verktyg för att utbilda och utforska ämnet.
Vi förverkligar lösningar och koncept för ett samhälle som inte accepterar svinn utan tar till vara på de resurser som uppstår

hållbarhets-event-matsvinn