BIO VÄRT

Svenska:

VÄRT är ett hållbarhetslabb som undervisar i hållbarhet med mat som verktyg. Vi hjälper dig förstå vilka roller sidoflöden, svinn, normer och produktutveckling kan spela i din omställning mot ett grönare företagande.

VÄRT has a long history of unique partnerships where they use workshops and activities to educate organisations, universities and companies in a fun and tangible way.

Deras utbud omfattar allt från teambuilding och föreläsningar till eventinnehåll och produktutveckling; hela tiden riktat mot systemförändringar.