Mat och så mycket mer

Future-food-teambuilding-goteborg

Teambuilding

Vi på VÄRT älskar att förena människor genom intressanta och viktiga ämnen. Kom till oss för en rolig, hållbar och inspirerande teambuilding! Alla grupper vi har träffat består av människor med olika bakgrund och utbildning, särskilt i relation till hållbarhet. Genom våra labbar och de efterföljande diskussionerna låter vi er grupp mötas och upptäcka hur deras personliga förståelse samspelar med företagets mål och samhällets behov. Vi visar var dessa korsningar sker för att skapa mer empatiska, energifyllda och meningsfulla arbetsgrupper. Ta din grupp till nästa hållbara nivå!

Vad är hållbar teambuilding?

Våra hållbar teambuilding-aktiviteter är en serie av övningar och labbar som syftar till att stärka relationer och erfarenheter inom gruppen i relation till konkreta, innovativa och hållbara exempel . Här inkluderar vi aktiviteter som främjar gruppens kommunikation och problemlösning, men i en kontext där materialet är mat och råvarorna får vara representater för all typ av hållbar förflyttning. För ska vi förändra samhället måste vi uppdatera våra normer, båda konsumentens och producentens, och det skapas alltid lite motstånd vid förflyttning. Genom att synliggöra våra egna personliga normer och gruppens upplevelse kan vi sedan reflektera kring företags olika utmaningar och vår egen arbetsgrupps målbild samtidigt som vi är bättre förberedda på det motståndet det nya kan skapa.

Vad vi gör

Hållbar workshop

Produktdesign

Studio kitchen